loader-logo

PCM: Phase Change Materials

Phase change materials zijn materialen waarvan de faseverandering (van vast naar vloeibaar en andersom) wordt gebruikt om warmte of koude op te nemen en af te staan. In PCM’s wordt energie tijdelijk opgeslagen voor gebruik op een later moment. Door de tijdelijke opslag worden extreme temperaturen vermeden en daalt de koel- en verwarmingsbehoefte in een gebouw. Hierdoor kan de technische installatie voor koeling en verwarming kleiner zijn en zal het energieverbruik geringer zijn.

Hoe werkt PCM?

Met PCM is er sprake van een tijdelijke opslag van warmte of koude. Door warmteopname uit de omgeving smelt het materiaal – een zoutoplossing of zoutkristallen in een zak of in een paneel – en wordt de omgeving gekoeld. Wanneer de temperatuur zakt, stolt het materiaal weer door warmteafgifte aan de omgeving en wordt de omgeving verwarmd.

Bron van PCM

De warmteafgifte en –opname vindt met PCM plaats in de ruimte in het gebouw zelf. De zoutoplossing wordt gemaakt voor een bepaald temperatuurtraject, bijvoorbeeld 19-22°C. Om een vergelijking te maken: warmte-koude opslag in de bodem heeft een warmtepomp en een warmtebron (omgevingslucht of bronput) nodig. Bij PCM ligt de bron in de ruimte zelf. De energie wordt opgeslagen en op een later moment gebruikt. De drijvende kracht achter de warmte-opname of afgifte is de temperatuur in de ruimte. 

PCM in het plafond

PCM in de vloer

In kantoorgebouwen wordt PCM toegepast in het systeemplafond. Het verwarmings- en ventilatiesysteem kan met kleine aanpassingen gewoon gehandhaafd blijven. Meer dan 90 procent van de huidige kantoorgebouwen heeft een systeemplafond. Juist daarom zijn PCM’s zo geschikt voor renovatie. Bij de gelijktijdige overgang van een airconditioningsinstallatie naar een omkeerbare warmtepomp, zal de warmtepomp kleiner kunnen zijn dan zonder PCM-toepassing.

We zijn bezig om PCM in noppenplaten te stoppen voor de vloerverwarming, waarna deze als thermische accu fungeert. De grote thermische massa heeft een dempende werking op de binnentemperatuur waardoor minder koel- en verwarmingsvermogen nodig is.

We hebben onze noppenplaten pas laten testen bij een onafhankelijk instituut en de resultaten zijn erg positief.

PCM in het plafond

In kantoorgebouwen wordt PCM toegepast in het systeemplafond. Het verwarmings- en ventilatiesysteem kan met kleine aanpassingen gewoon gehandhaafd blijven. Meer dan 90 procent van de huidige kantoorgebouwen heeft een systeemplafond. Juist daarom zijn PCM’s zo geschikt voor renovatie. Bij de gelijktijdige overgang van een airconditioningsinstallatie naar een omkeerbare warmtepomp, zal de warmtepomp kleiner kunnen zijn dan zonder PCM-toepassing.

PCM in de vloer

We zijn bezig om PCM in noppenplaten te stoppen voor de vloerverwarming, waarna deze als thermische accu fungeert. De grote thermische massa heeft een dempende werking op de binnentemperatuur waardoor minder koel- en verwarmingsvermogen nodig is.

We hebben onze noppenplaten pas laten testen bij een onafhankelijk instituut en de resultaten zijn erg positief.

Minder energiegebruik

Een dergelijke faseverandering kan de  warmtecapaciteit van een gebouw vergroten; 1 kg PCM kan evenveel energie opslaan als 30 kg beton. Hierdoor kan het additionele koel- en verwarmingsvermogen sterk verminderen en zal het energiegebruik geringer zijn.

Wil je een mondelinge toelichting:
John Peters Mobiel : +31 613182970

Wil je een brochure gemaild krijgen:
johnpeters@almo-climate.com