loader-logo

Kleefse Waard Kopgebouw KB Arnhem

Klimaatplafond Hybride Eilanden

VAN FABRIEKSHAL TOT KANTOOROMGEVING.
ALMO GING AAN DE SLAG MET HET RENOVEREN,MODERNISEREN EN VERDUURZAMEN VAN DEZE , VAN ORIGINE FABRIEKSHAL, TOT EEN KANTOOROMGEVING.
UITERAARD IS HET UITGANGSPUNT DAT HET AAN DE EISEN EN WENSEN VAN DE HUIDIGE TIJD VOLDOET, MET BEHOUD VAN DE INDUTRI√čLE UITSTRALING.
MET ONZE KLIMAATPLAFOND HYBRIDE EILANDEN, ZULLEN WE AAN DE GEWENSTE EISEN VOLDOEN.