loader-logo

Huis van de Stad Rijswijk

Het voormalig stadhuis in Rijswijk krijgt een nieuwe functie als het Huis van de Stad Rijswijk. Het monumentale pand verenigt de gemeentelijke organisatie en welzijnsvoorzieningen met een muziekschool, een bibliotheek en horecavoorzieningen.

ALMO zorgt dat er een optimaal binnenklimaat gecreëerd wordt, d.m.v. onze

Hybride Klimaatplafond Eilanden.(= 3 in 1 , verwarmen+ koelen+ ventileren ).

Het HUIS van de Stad Rijswijk voldoet aan de strengste eisen v.w.b. Europese Normering.

Denk hierbij aan akoestiek, brandveiligheid, duurzaamheid en verlichting.